Maja Siemińska

Wokalistka, malarka. Śpiewa od dzieciństwa głosem mieszczącym się dziś w pięciu oktawach. Mieszkała w Afryce Pn. i w USA, co wpłynęło na jej bogaty warsztat emisyjny, od melizmatów i muzyki dawnej, aż po wykonania etniczne, improwizacyjne, progressive rock do modern classic.

Nominowana w plebiscycie Marka Niedźwiedzkiego na Najlepszą Wokalizę Roku, Utwór Roku i Płytę Roku za album „Treny” Michała Jacaszka, który współtworzyła od strony wokalnej. Nagrała wokal w albumach „Pentral” Jacaszka oraz „Kompleta” kompozycji Stefana Wesołowskiego. Wszystkie wydania otrzymały znakomite recenzje w Polsce i na świecie.

Stworzyła performatywną suitę „Psalmy Stoczniowe” dla Europejskiego Centrum Solidarności, jako muzyczny zapis historii gdańskich stoczniowych kobiet. Ma na koncie szereg wykonań liturgicznych w obszarze fascynacji muzyką dawną, pasje gregoriańskie, kantyki, psalmy, śpiewa sopranem w Nicomodia Quartet i rozmaitych składach chóralnych. Obecnie pracuje nad albumem psalmów w wersji hebrajskiej.

...

...