Badania

CCHS (zespół wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji, potocznie klątwa Ondyny) jest chorobą sierocą. Sierocą, czyli rzadką – badaniami nad nią zajmuje się zaledwie kilka ośrodków na świecie.

Polska Fundacja CCHS „Zdejmij klątwę” wspiera pracę naukowców w poszukiwaniu potencjalnych metod jej leczenia, współpracując z afsondine.org z Francji oraz CCHS Foundation w USA.

Funduszami pozyskanymi z projektu Ondinata chcemy wesprzeć francuskie i amerykańskie badania, wierząc, że w ten sposób skutecznie przyspieszymy opracowanie i dopuszczenie do terapii leku, który umożliwi zdrowy sen i normalne życie naszych dzieci

To musi się udać!

Współpraca z Francją

Zespół kierowany przez profesor Jeanne Amiel ze Szpitala Neckera w Paryżu jako pierwszy zidentyfikował podłoże genetyczne CCHS. Dzięki odkryciu francuskich naukowców wiemy, że za chorobę odpowiedzialne są mutacje w genie Phox2b kodującym czynnik transkrypcyjny, czyli białko odpowiedzialne za regulację innych genów. Z kolei zespół kierowany przez profesora Jean-François Bruneta z Instytutu Biologii Ecole Normale Supérieure w Paryżu, w oparciu o badania na myszach opracował pierwszy model, który pomaga zrozumieć mechanizmy komórkowe i molekularne związane z patologią i testować potencjalne leki.

Obecnie we Francji w prace nad rozszyfrowaniem choroby, zrozumieniem jej mechanizmów i wybraniem cząsteczki – kandydata na lek, zaangażowanych jest blisko 30 naukowców z renomowanych placówek, takich jak Institute of Genetic Diseases, Szpital Neckera w Paryżu, Marseille Medical Genetics, Uniwersytet Kartezjusza w Paryżu, Institute of Cognitive and Integrative Neurosciences of Aquitaine w Bordeaux  oraz Sorbonne University Laboratory, La Pitié Salpêtrière Hospital w Paryżu, Inserm w Szpitalu Roberta Debré w Paryżu.

Badacze pracują między innymi nad opracowaniem modeli komórkowych i informatycznych do identyfikacji szlaków sygnałowych zaangażowanych w CCHS oraz cząsteczek aktywujących owe szlaki. Prowadzone są także badania komórek i inii komórek macierzystych pobranych od pacjentów oraz badania elektrofizjologii pnia mózgu u myszy. Ostatecznym celem badań jest opracowanie skutecznej terapii farmakologicznej – leku na klątwę Ondyny.

Prace koordynuje start-up AtmosR, utworzony w 2019 roku przez rodziny pacjentów oraz naukowców przekonanych, że w perspektywie kilku lat można zapewnić pacjentom rozwiązanie terapeutyczne pozwalające na uniezależnienie się od wentylacji mechanicznej, dzięki przywróceniu podstawowego rytmu oddechowego i eliminację istotnego ryzyka związanego z brakiem naturalnej chemorefleksji.

Start-up AtmosR planuje zająć się wszystkimi fazami łańcucha rozwoju leków, takimi jak:

  • identyfikacja i wybór cząsteczki – kandydata na lek dzięki trwającym pracom przedklinicznym,
  • przeprowadzenie badań klinicznych faz 1, 2 i 3,
  • praca nad udoskonaleniem cząsteczki leku – opracowanie dawek, drogi podania,
  • dyskusje z agencjami regulacyjnymi FDA w Stanach Zjednoczonych oraz EMA w Europie w celu dopuszczenia do obrotu jako ODD (czyli tzw. leku sierocego przeznaczonego do leczenia jednej z chorób rzadkich).

Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi

CCHS Network jest amerykańskim koordynatorem badań naukowych nad mechanizmami molekularnymi CCHS, praktykami klinicznymi i badaniami skoncentrowanymi na pacjencie. Sieć CCHS współpracuje z ośrodkami klinicznymi, laboratoriami badawczymi CCHS, firmami zajmującymi się chorobami układu oddechowego i farmakologią oraz organizacjami wspierającymi pacjentów cierpiących na hipowentylację.

CCHS Network wspiera między innymi badania prowadzone przez naukowców z University of Virginia nad zmianami profilu ekspresji genów w komórkach układu nerwowego odpowiedzialnych za funkcjonowanie układu, oddechowego prace izraelskich naukowców dotyczące zmian w strukturze przestrzennej i agregacji białek prowadzących do powstania objawów choroby oraz prace nad głęboką stymulacja elektromagnetyczną podwzgórza jako metodą leczenia chorób związanych z zaburzeniami oddechowymi prowadzone przez lekarzy z Institute of Neuroscience w Grenoble i Szpitala Roberta Debré w Paryżu.

Posłuchaj

Wybranych utworów z albumu

...

...