Leo Hueckel-Śliwiński

ur. 2010

Lubi czytać, pisać książki, rysować i podróżować.
Marzy o lekarstwie na klątwie ondyny i podróży do Japonii.
W przyszłości chciałby zostać pisarzem i ilustratorem.
Leoblog.pl

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”
Numer KRS: 0000186434
Cel szczegółowy: „Leo Hueckel-Śliwiński 36/H”

Posłuchaj

Wybranych utworów z albumu

...

...